Заповед №РД-135/28.02.2018г. за забрана пашата на селскостопански животни през 2018г. в горски теритотии - държавна собственост на територията на община Алфатар

28/2/2018