Заповед №РД-188/12.03.2020 г. на кмета на община Алфатар за забрана брането и продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване

12/3/2020