Заповед №РД-134/27.02.2018г. за забрана пашата на селскостопански животни през 2018г. в горски теритотии от общинския горски фонд на територията на община Алфатар

27/2/2018