Заповед № РД-644/30.09.2019г., във връзка със снегопочистване и зимно поддържане на уличната и пътна мрежа на община Алфатар

2/10/2019