Заповед №РД-614/24.10.2018 и график за събиране на битови отпадъци в община Алфатар и транспортирането им до регионално депо гр. Силистра за тяхното обезвреждане през 2019 г.

7/1/2019