Кметът на община Алфатар издаде заповеди по чл.125, ал.1 от Закона за горите за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии общинска и държавна собственост

24/2/2022
 
1. Заповед №РД-101/11.02.2022 г. за имоти, попадащи в ОГФ на община Алфатар
 
2. Заповед №РД-111/22.02.2022 г. за имоти, попадащи в ДГФ на ДГС Силистра и ДЛС Каракуз" - гр. Дулово.