Заповеди за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии от ОПФ и ДПФ на територията на община Алфатар

22/2/2021