Съобщение за подаване на декларации за облагане с патентен данък

5/1/2021