Заповеди на областния управител на Силистра и на кмета на община Алфатар за обявяване на мерки за пожарна безопасност

30/3/2020