СЪОБЩЕНИЕ за подаване на декларации за необитавани имоти

22/10/2019