Издадена е заповед №РД-382/30.05.2019 г. на кмета на общината за обявяване на "Восъчна зрялост" на житните култури и на мерки за пожарна безопасност

31/5/2019