СЪОБЩЕНИЕ за плащане на местни данъци и такси 2019 г.

15/2/2019