Разпоредени мерки във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума по диво прасе

30/10/2018
  На вниманието на собствениците на животновъдни обекти,
   в които се отглеждат свине за угояване!
 
 
    Уведомяваме жителите на община Алфатар, че със заповед  РД-11-2160/23.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните e обявeн първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диво прасе в землището в района на с.Кайнарджа, община Кайнарджа, област Силистра. Обявени са зони, в които попадат населени места и землища на Община Алфатар, както следва: 
 

Първа инфектирана зона – включва населени места и землища на общината, които попадат в периметъра от 20,00 км зона: гр.Алфатар, с.Кутловица, с.Васил Левски.

Втора буферна зона – включва населени места и землища на общината, които попадат в периметър от 20,00км, извън инфектираната зона: с.Алеково; с.Бистра;

Надзорна зона - включва населени места и землища на общината, които не попадат в инфектираната и буферната зона: с.Цар Асен; с.Чуковец.

Във връзка с това на 29.10.2018г. е проведено заседание на Епизоотичната комисия на Община Алфатар, на което се взе решение да се спазват разпоредените мерки относно обявения първично възникнал случай на Африканска чума по свинете, съгласно заповед № ОКД-02-2160/24.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните в населените места и землища на общината, които попадат в зоните.