Заповед №РД-206/30.03.2018г. на кмета на община Алфатар за забрана използването на водните обекти на територията на община Алфатар за къпане, плуване, гребане и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел

4/4/2018