СЪОБЩЕНИЕ за подаване на декларации за облагане с патентен данък

27/1/2017