ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИЯТ РАЗМЕР НА ДАНЪКА ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА 2017 г.

11/10/2016