Заповед № РД-131 за откриване на процедура за разпределяне на пасища и мери между правоимащите

1/3/2016