Процедура за ползване на общински земи от фонд "Пасища и мери" и протоколи от комисия за разглеждане на заявленията на кандидатите

4/3/2015
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Протокол №1 от комисия за разглеждане на заявления от кандидатите 26/03/2015