Заповед за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища от ОПФ на община Алфатар

15/9/2021