Земеделски имоти от фонд "Пасища и мери" на община Алфатар, предвидени за отдаване под наем през 2015г.

10/2/2015