Заповед за откриване на процедура по определяне на наематели на земеделски имоти от общински фонд "Пасища и мери" в землищата на съставните селища на община Алфатар

25/3/2013