Кметът на общината разпореди мерки за пожарна безопасност

8/3/2013
 
 
       Пряк път към пълния текст на Наредбата за пожарна безопасност на територията на община Алфатар: