Нов педиатричен кабинет в община Алфатар по проект

18/2/2011
Проект "Нека по-добре да се грижим за здравето на нашите деца, живеещи по поречието на река Дунав"
  • финансиране: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
  • изпълнител: Асоциация на Дунавските общини "Дунав"
  • партньори и бенефициенти: община Алфатар и общините: Борово, Бяла, Бяла Слатина, Видин, Гулянци, Две Могили, Димово, Долна Митрополия, Кнежа, Козлодуй, Левски, Мизия, Никопол,Ново село, Оряхово, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Силистра, Сливо поле, Тутракан и Хайредин
  • цел: да бъде подобрено здравословното състояние и благосъстоянието на децата в целевите общини чрез: подобряване на достъпа на децата до специализирани здравни грижи; защита и грижи за детското здраве, профилактика, навременна диагностика и подходящо лечение.
  • етап на реализация - приключен през декември 2010г.
  • стойност на финансираните дейности в община Алфатар: 11 967лв.
  • постигнати резултати в община Алфатар:
  1. Извършен е основен ремонт на помещения в Здравна служба - Алфатар.
  2. Обособен е педиатричен кабиненет, оборудван с ново медицинско обзавеждане: спешен шкаф, теглилка с ръстомер, стойка за инфузии, шведска стена, работна масичка, медицинска кушетка, комплект барабани за стерилизация, огледало за логопед. Ново офис обзавеждане: бюро, шкаф и стол.
  3. Извършен е основен ремонт и оборудване на санитарно помещение, помещение за стерилизация и освежаване на прилежащ коридор - чакалня за пациенти.