Наредба за пожарна безопасност, приета с решение на ОбС №43, по протокол 7 от 9.03.2012г.

20/3/2012