Община Алфатар има одобрен проект към Фонд "Козлодуй"

22/11/2013
 
Община Алфатар има одобрен проект за „Саниране на общинската административна сграда”
 
         Общата стойност на проекта е:   € 119 253.18 без ДДС.
Източник на финансиране: Международен Фонд „Козлодуй”.
Кратко описание на инвестиционния проект: С осъществяването на настоящия проект и мерките, предвидени за неговата реализация ще се постигне намаляване на загубите на топлинна и електроенергия и подобряване на микроклимата.