Приемат се проекти по ПРСР за изграждане или ремонт на малка инфраструктура за управление на животински отпадъци, срок: 16.12.2013г.

2/12/2013
 
Започва подаването на проекти за управление на животински отпадъци по Програма за развитие на селските райони (ПРСР)
 
        От 9-ти до 16-ти декември ще продължи кандидатстването за субсидии за изграждане или ремонт на малка инфраструктура за управление на животински отпадъци (само трупосъбирателни площадки). Инвестициите могат да включват и купуването на специализиран транспорт.
      Приемът е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), а определените за него средства са 6 500 000 евро.Те са съобразени с допустимия процент за договаряне над бюджета. Наддоговарянето стана възможно с решение на Министерски съвет от март тази година и засяга ПРСР и програма „Рибарство”.
        Кандидатите могат да подават документите си в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по място на извършване на инвестицията.
          Адресът на Областна Дирекция Силистра, Държавен Фонд "Земеделие" е:
           7500 Силистра , ул. "Симеон Велики" 23, ет.3-4
           Тел: 086 817710, Факс: 086 817711


Прикачени файлове