Стартира "Обществена трапезария"

3/10/2011
         От 3.10.2011г. стартира "Обществена трапезария" на територията на община Алфатар. Тя обхваща общо 54 бенефициента от гр.Алфатар, с.Алеково, с.Цар Асен и ученици от ОУ "Христо Ботев" гр. Алфатар, които ще получават топъл обяд (супа, основно ястие и хляб).
         Със заповед № 247 от 19.09.2011 г. на кмета на Община Алфатар е назначен Управителен съвет, който определи  критерии за избор на потребители от рисковите групи, както следва:
    • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
    • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
    • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии  /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /;
    • Скитащи и бездомни деца и лица.
    • Деца, освидетелствани с експертно решение на ТЕЛК;
       Обществената трапазария ще работи до 30.11.2011г.