Програма за управление на община Алфатар през мандат 2011-2015г.

30/12/2015
 
Приета е с Решение № 34, по протокол № 6 от 10.02.2012г. на Общински съвет - Алфатар.