Програма "Подкрепа за достоен живот" - етап ІІІ за предоставяне на социалната услуга "Личен асистент"

14/4/2013