Областният управител на Силистра определи ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ от 1.04.2014г. до 15.10.2014г.

27/3/2014

Прикачени файлове