Разпределяне на земеделските масиви в общината

13/3/2013
 
 
        Пряк път към заповедите на Директора на ОД"Земеделие" - Силистра за разпределяне на земеделските земи в землищата на община Алфатар, по населени места, както следва:
 
 1. с. Бистра - с коригираща заповед № РД-09-23/13.03.2013г. на Директора на ОД"Земеделие" - http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00003E3E?OpenDocument
 
 2. с. Кутловица - с коригираща заповед № РД-09-25/15.03.2013г. на Директора на ОД"Земеделие"  http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00003FBA?OpenDocument
 
 3. с. Васил Левски