ПРОТОКОЛ № 1 НА КОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩАТА ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ /ПОД АРЕНДА/ ПРЕЗ 2022-2027 г.

12/5/2022