ПРОТОКОЛ № 2 на КОМИСИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ПАСИЩА 2019 - 2020 г.

3/6/2019