ПРОТОКОЛ № 1 ОТ КОМИСИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ 2019 - 2020 ГОДИНА

14/5/2019