Списък на пасищата и мерите за общо и индивидуално ползване през 2019 г., правила за ползване на мерите и пасищата, и годишен план за паша през 2019 г.

1/3/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Документи, които трябва да се подават от собствениците на животновъдни обекти за участие в процедурата по чл.37и от ЗСПЗЗ за разпределение на пасищата за индивидуално ползване /за изтегляне/: