Протокол на комисия за допълнително разпределение на пасища и мери за индивидуално ползване

23/6/2017