Публичен дебат за бъдещето на Програмата за развитие на селските райони на 18.04.2013г. в гр.Алфатар

4/4/2013
  
     Община Алфатар уведомява всички заинтересовани страни, че на 18.04.2013 г. в  лекционната зала на Народно читалище „Йордан Йовков“-гр.Алфатар, от 10.00 ч.  ще се проведе публичен дебат (кръгла маса) за бъдещето на Програмата за развитие на селските райони след 2013г. в страната.
    Провеждането на публични дебати е по инициатива на Министерство на земеделието и храните, съвместно с Гражданско дружество „КАМПАНИЯ ОСП 2020“. 
     Целта на дебата е да популяризира и подобри нивото на информираност на земеделските производители относно визията на Общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2014 – 2020 г. и съответно за основните моменти, които ще залегнат в бъдещата Програма за развитие на селските райони (2014 – 2020). Това ще допринесе за насърчаване на потенциалните кандидати да се възползват от предоставеното подпомагане, както и да се популяризира приноса на Общността в областта на развитието на селските райони в страната.
     Обсъждани теми: Основни аспекти на ОСП след 2013 г.; Директните плащания и пазарната подкрепа; Приоритети на политиката на ЕС след 2013 г.; Новата Програма за развитие на селските райони и др.
  
 

Прикачени файлове