Информационна кампания по мерките от ос 3 на Програма за развитие на селските райони (2007-2013)

28/2/2013
   На 28.02.2013г. в 10,00 часа в ритуалната зала на община Алфатар се проведе обучение за възможностите за кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР) като част от информационна кампания по мерките от Ос 3 на ПРСР. Присъстваха земеделски производители и служители от община Алфатар, община Дулово и община Кайнарджа. Проектите, които се изпълняват и предстои да бъдат финансирани по Програма за развитие на селските райони за настоящия програмен период 2007-2013г. трябва да бъдат изпълнени и отчетени до 2015г. През април/май се очаква отваряне на нова сесия за прием на проекти по мерките на ПРСР. Добра възможност за осигуряване на средства за реализация на проекти на земеделски производители, общини, неправителствени организации.
   Пряк път към сайта на програмата:  prsr.government.bg/