Храни от интервенционалните запаси на ЕС ще бъдат раздавани в общината в периода: 25-29.09.2012г.

12/9/2012
    В периода 25-29.09.2012г. служители на Български червен кръст ще раздават храни на граждани от община Алфатар, предоставени по "Проект за разпределяне на храни от интервенционалните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещите се хора".
    Информация за определените получатели на помощта /бенефициенти/ ще бъде налична в кметствата и кметските наместничества.
    Помощта ще се получава лично срещу представена лична карта от бенефициента или нотариално заверено пълномощно. Има определен график за раздаване във всяко кметство /приложение/