Община Алфатар стартира процес на приемане на предложения, идеи и насоки на развитие, свързани с изготвяне на ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 г.

1/2/2013

Прикачени файлове