Обява по уведомително писмо от ЕТ "Марин Стайков", за третиране на земеделски терени с наземна техника в периода 29.10-30.10.2020 г.

26/10/2020