Приключени дейности по уведомително писмо от ЕТ "Кидима-Кирил Димитров" за третиране на зем. терени в периода 25-28.05.2020 г.

2/6/2020
Уведомяваме заинтересованите лица, че e постъпило уведомително писмо от ЕТ "Кидима - Кирил Димитров"  за приключване на дейностите, както следва:
- по обява с изх. №1459/22.05.2020 г. за третиране на масиви  с царевица, считано към 06:00 часа на 26.05.2020 г.
- по обява с изх. №1458/22.05.2020 г. за третиране на масиви  със слънчоглед