Обява по уведомително писмо от "Живона Агро" ЕООД за третиране на земеделски площи в землището на гр.Алфатар в периода 17.03.-19.03.2020 г.

16/3/2020