Обява по уведомително писмо от ЕТ "Кидима-Кирил Димитров" за третиране на зем. терени в периода 30.07-01.08.2020 г.

27/7/2020