Приключени дейности по уведомително писмо от ЕТ "Кидима-Кирил Димитров" за провеждане на третиране на зем. терени в периода 26-01.06.2020

2/6/2020
Уведомяваме заинтересованите лица, че e постъпило уведомително писмо от ЕТ "Кидима - Кирил Димитров"  за приключване на дейностите, както следва:
- по обява с изх. №1471/26.05.2020 г. за третиране на масиви със слънчоглед, считано към 02:00 часа на 01.06.2020 г.