Обява по уведомително писмо от ЕТ "Марин Стайков" за третиране на зем. терени в периода 17-18.07.2020

14/7/2020