Приключени дейности по уведомително писмо от ЕТ "Кидима Кирил Димитров" за третиране на зем. терени в периода 15-18.05.2020

18/5/2020
Уведомяваме заинтересованите лица, че e постъпило уведомително писмо от ЕТ "Кидима - Кирил Димитров"  за приключване на дейностите, както следва:
- по обяви с изх. №,№ 1372/12.05.2020г.  и 1352 /11.05.2020 г. за третиране на масиви  със слънчоглед, считано към 6:30 часа на 18.05.2020 г.;