Третиране с препарати срещу комари в населените места на община Алфатар по уведомително писмо от "Буболечкоубийци-1" ЕООД в периода 01-03.07.2020 г. и за приключване на дейността

2/7/2020
 
Третирането е приключено на 02.07.2020 г.