Уведомяваме заинтересованите лица, че e постъпило уведомително писмо от "Манекс Агро" ЕООД за преместване на дейностите по обява в периода 25-27.05.2020 г.

26/5/2020