Приключени дейности по уведомително писмо от ЕТ "Кидима-Кирил Димитров" за третиране на зем. терени в периода 18-20.05.2020

18/5/2020
Уведомяваме заинтересованите лица, че e постъпило уведомително писмо от ЕТ "Кидима - Кирил Димитров"  за приключване на дейностите, както следва:
- по обяви с изх. №,№ 1353/11.05.2020. и 1397/14.05.2020 г. за третиране на масиви  с царевица, считано към 04:00 часа на 18.05.2020;